top of page

Natuurbescherming

De snelle groei van de wereldbevolking dwingt mensen ertoe meer beslag te leggen op land zoals regenwouden waar veel dieren huizen. Hoewel regenwouden naar schatting slechts zeven procent van het landoppervlak van de planeet bestrijken, herbergen ze vier vijfde van alle op het land groeiende vegetatie van de wereld. Houtkap en landbouw beroven regenwouden van hun rijke erfgoed aan planten en dieren. Massa's planten, vogels, reptielen, insecten en andere dieren verdwijnen hierdoor. Het verlies aan woud wordt op één procent per jaar geschat, zodat duizenden soorten uiteindelijk tot uitsterven gedoemd zijn. Vlinders aan de Vliet zet zich in voor soort -en natuurbescherming in samenwerking met andere dierentuinen en vlindertuinen. Vlinders aan de Vliet is aangesloten bij: IABES & Vereniging Dier-en-Park.

 

Dier en park:

De vereniging heeft tot doel: De bevordering van voorlichting, informatie en educatie aan een groot publiek om de bedreiging in het voortbestaan van veel dier- en planten soorten te vermijden, door interesse, bezorgdheid, en steun te wekken. Het daadwerkelijk zich inzetten om de leefgebieden van dier  en plantensoorten te behouden; De bevordering van onderzoek om bijdragen te kunnen leveren aan de instandhouding van dier- en planten soorten; Het bevorderen van de samenwerking van leden op het gebied van vertegenwoordigen, public relations, marketing en uitwisseling.

 

IABES:

The International Association of Butterfly Exhibitions and Suppliers. IABES heeft als doel: Het bevorderen van de internationale vlinderindustrie door middel van kweken, communicatie, educatie en marketing. De organisatie heeft leden op alle gebieden van de vlinderbranche. Onderling wordt er kennis en informatie doorgegeven. Het kweken van vlinders gebeurt duurzaam en geeft de lokale bevolking een inkomen en tegelijkertijd wordt met de natuur in de woonomgeving bewust omgegaan. Kwekers planten voedselplanten voor rupsen en nectarplanten voor vlinders. Het grootste deel van de poppen wordt geëxporteerd, maar er blijven voldoende poppen achter om de vlinderpopulatie ter plekke te waarborgen.

 

Red Homerus:

Het project, Red de Homerus, is een initiatief van IABES. Deze wereldwijde overkoepelende organisatie vraagt u aandacht om deze vlinder tegen uitsterven te redden. Over de gehele wereld wordt actie gevoerd en geld ingezameld met als doel: Redden van de Homerus page door bescherming van het specifieke leefgebied; Cockpit Country. Het land zal niet verder uitgeput worden en ecotoerisme zal zijn intrek nemen. Niet alleen deze bijzondere vlinder, maar ook vele andere diersoorten zullen gespaard blijven. Dit in tegenstelling tot de regenwoud-vernielende-bauxietwinning. Cockpit Country moet officieel erkend worden als Nationaal park! Het Nederlandse natuurbeschermingsfonds DZCF (Dutch Zoo Nature Conservation Fund) geeft financiële ondersteuning aan het Homerus project. Ook levert Vlinders aan de Vliet een bijdrage door geld in te zamelen en sponsoracties te organiseren. 

Voor meer informatie zie: Save Homerus

Wij zijn aangesloten bij:

Save Homerus

bottom of page